Tipy a triky

Tapetovanie ťažko dostupných miest

Rohy

Tapetovanie ťažko dostupných miest
Okraje pásu tapety sa nesmú dostať do rohu miestnosti, pretože tam sa dajú len ťažko orezať. Preto je potrebné vodiacu čiaru prvého tapetového pásu natiahnuť – pomocou olovnice a šnúry takým spôsobom, aby zvitok tapety o cca. 1-2 cm presahoval za roh na susednú stenu. Od tohto bodu začnite lepenie prvého pásu. Takto postupujte pri vnútorných, tak aj pri vonkajších rohoch.
Pri vyhladení tapety môžete použiť Metylan lepidlo na okraje o opravy tapiet. Je však potrebné počkať na zaschnutie lepidla, inak ho vytlačíte spod tapety.

Výklenky dverí a okien

Ako prvé v poradí tapetujte vnútorné výklenky stien. Tapetové pásy je vhodné vystrihnúť tak, aby presne lícovali k vonkajším okrajom steny. Až potom môžeme pristúpiť k lepeniu vhodne vystrihnutých tapetových pásov na vonkajšie steny, a to takým spôsobom, že okraje zo strany dverí/okien (v šírke 1-2 cm) zahnite smerom do už vytapetovaného výklenku.

Strop

Ak uvažujete o tapetovaní stropu, je potrebné začať práve ním. Tento úkon je v dôsledku gravitácie ťažšou úlohou ako tapetovanie steny, preto sú v tomto prípade na tapetovanie potrebné aspoň dve osoby. Lepenie tapety začnite pri stene, rovnobežne so smerom svetla prichádzajúceho cez okno. Vodiacu čiaru potrebnú pri nalepovaní prvého pásu tapety natiahnite – pomocou úderovej šnúry – tak, aby šírka tapetového zvitku o niekoľko centimetrov presahovala na stenu. V prípade pravouhlých rohov môže okraj tapety presahovať na zvislú stenu o 1-2 cm; v prípade oblúkovitých rohov (holker) by mala tapeta prekryť približne ¾ oblúka rohu. Ak pre nerovnosti stien tapeta nemôže všade dokonale priľnúť ku stene, priľnutie nebude dokonalé, a preto je nožnicami potrebné urobiť zástrihy na vhodných miestach, a tak zahladiť tapetu do rohu. V prípade klenbového stropu začnite tapetovať v strede v smere kolmom na klenbu a pokračujte v oboch smeroch. Na stropy lepíme vo všeobecnosti tapetové pásy s papierovou nosnou vrstvou prekrývaním. Ak by ste predsa chceli lepiť lícovaním, je predtým potrebné nalepiť na strop makulatúru. Často sa stáva, že majster maliar (bielu) farbu stropu „natiahne“ až po spodný okraj bordúrového pásu. V takom prípade je dobré tapetu po celej dĺžke vyrezať a nalepiť na stenu tak, aby aspoň v šírke 1cm prekrýval presahujúce okraje stropnej tapety (prekrytie).

Okolie spodných častí elektrických vypínačov a zásuviek

Sieťové napätie sa musí vypnúť. Po demontáži krytov nástenných vypínačov a zásuviek sa tapeta nalepí na stenu. Najskôr po vytvorení zárezu tvaru X z tapety vystrihneme štvorec asi o 0,5 x 0,5 cm menších rozmerov ako sú okraje spodku vypínača či zásuvky. Tapetu v okolí otvoru je potrebné vyhladiť, aby sa dobre prilepila. Kryty spodných častí vypínačov a zásuviek odporúčame namontovať až po uschnutí lepidla.

Bezpečné prilepenie okrajov tapety

Ak zvitky tapiet lepíte lícovaním, musíte postupovať so zvýšenou starostlivosťou. V prípade tapiet s papierovou nosnou vrstvou je bezpodmienečne potrebné nalepiť na stenu makulatúru. Pri nanášaní lepidla je potrebné dbať na to, aby aj okraje dostali dostatok lepidla. Ak sa okraje tapety pri schnutí odlepia od steny, znamená to, že neboli dostatočne natreté lepidlom, alebo že chýba makulatúra. V takýchto prípadoch je potrebné okraje odlepiť a pod tapetu naniesť Metylan lepidlo na okraje a opravy tapiet. Po krátkej dobe okraje znova pritlačíte ku stene pomocou vyhladzovača okrajov. Väčšie problémy nastanú vtedy, ak sa vyschnutá tapeta odlepí tak, že vytrhne aj vystierkovaný povrch. Táto chyba sa opravuje veľmi ťažko. Jediným riešením je opätovné vystierkovanie povrchu (podkladovej plochy) a nalepenie nového zvitku tapety.

Lepenie bordúrového (ozdobného) pásu

Použitím farebnej bordúry je možné esteticky uzatvoriť horný okraj hotovej tapety. Na prilepenie ozdobných pásov je najvhodnejšie hotové Metylan burdúrové lepidlo. Toto disperzné lepidlo disponuje vynikajúcou počiatočnou priľnavosťou a dobre priľne aj k nenasiakavým plochám (napr. nalepenie bordúrového pásu aj na vinylovú tapetu). Na jednotlivé steny je vhodné nalepiť nestrihaný bordúrový pás z jedného kusa. Bordúrové pásy na koncoch odporúčame lícovať a vzorkovania zostrihovať. Pred nanášaním lepidla je vhodné zadnú stranu bordúry pretrieť vlhkou handrou, aby sme predišli rýchlemu vyschnutiu lepidla.

Tapetovanie neobvyklých povrchov

V kapitole „Štruktúry stien“ bola reč o rôznych stenových konštrukciách a o ich triedení. Čoraz väčšiu popularitu získavajú dosky pre suché stavby. Keďže ich aplikácia je jednoduchá, umožňujú rýchly postup prác a finančne sú pomerne výhodné. Najčastejšie sa používajú stavebné dosky z dreva (OSB dosky, vrstvené dosky z drevotriesky), zo sadrokartónu, z cementom viazaných drevotrieskových dosiek (Betonyp dosky). V prípade každej stavebnej dosky je dôležité uvedomiť si, že spoje medzi mini je potrebné vystierkovať, aby neprerážali cez tapetu. Vhodným riešením je, ak sa pri stierkovaní spojov použije aj sklenený hodváb alebo korekčný vlies, a tým sa zabráni vzniku neskorších dier, či roztvorení.

Stavebné dosky z dreva

Sem sú zaradené dosky z dreveného vlákna, OSB dosky a vrstvované dosky. Tapeta má vo všeobecnosti dobrú priľnavosť k týmto materiálom, starosti môže robiť iba to, ak jednotlivé dosky nie sú impregnované, pretože vplyvom vody obsiahnutej v lepidle môže tapeta neskôr zmeniť svoju farbu. V takomto prípade je jediným riešením nasadenie špeciálneho impregnačného prostriedku na drevo. Je potrebné zabezpečiť, aby spoje neboli viditeľné. Spoje sa musia prekryť pásmi zo sklenenej textílie alebo z korekčného vliesu a špeciálnym stierkovacím materiálom. Základným náterom je potrebné natrieť iba plochy s veľkou nasiakavosťou. V prípade, že mienime na drevotrieskovú plochu (OSB dosku alebo vrstvovú dosku) nalepiť papierovú tapetu alebo tapetu s papierovou zadnou stranou lícovaním, je bezpodmienečne nutné vopred nalepiť na plochu makulatúru.

Drevotrieskové dosky s cementovým spojivom

Pretože nemá úplne hladký povrch (často má na povrchu ťažko odstrániteľný cementový „fľak“), je vhodné celý povrch tenko prestierkovať. Následne postupujeme rovnako ako pri omietnutých povrchoch.

Sadrokartón

Sadrokartónové dosky sú veľmi populárne stavebné dosky pre suchú stavbu, keďže sú ľahké a na mieste realizácie je možné ich rezanie na želanú mieru. Najčastejší a najobľúbenejší je impregnovaný variant, ale v distribúcii je aj variant bez povrchovej úpravy. Pretože sadrokartón je pokrytý papierovou vrstvou, nepotrebujeme nalepiť makulatúru (základovú tapetu). Aj tu je samozrejme vhodné prestierkovať spoje obdobným spôsobom, ako už bolo popísané.

Umelá hmota

Je potrebné uvedomiť si, že jestvuje neobyčajne široký sortiment umelých hmôt, preto je bezpodmienečne potrebné urobiť skúšobné lepenie na zistenie dostatočnosti priľnutia. Ťažkosti môže spôsobiť aj skutočnosť, že ide o pevné povrchy. Najlepším riešením sa zdá byť použitie samolepiacich tapiet.