Stierkovanie podkladovej plochy

Ciele stierkovania:

Vytvoriť hladký a pevný povrch, ktorý je možné tapetovať, respektíve natrieť každou, v odbore bežne používanou farbou vhodnou na natieranie povrchov minerálneho pôvodu.

Pred stierkovaním:
Hrubé chyby omietky (praskliny, väčšie priehlbiny), ako aj otvory a medzery po predchádzajúcich montážnych prácach, je potrebné vyplniť a opraviť vhodnou maltou. Rohy sa majú opraviť tak, aby boli rovné a dokonale zvislé (použiť vodováhu). Vypuklé rohy je potrebné zabezpečiť kovovými chráničmi.

Stierkovanie:
Pri stierkovaní povrchu stien (jemné stierkovanie) sa na vyhladenie nanáša stierkovací materiál, a to minimálne v dvoch vrstvách pomocou špachtle z nerezového materiálu. Po nanesení prvej vrstvy a po jej úplnom vyschnutí je potrebné celú plochu prebrúsiť pomocou drsného brúsneho papiera ešte pred nanesením druhej (vyhladzovacej) vrstvy. Druhá vrstva sa prebrusuje podľa potreby jemným brúsnym papierom.

Ak uvažujete o nalepení vinylovej tapety, ktorej farebná strana je z umelej hmoty, vlhkosť môže uniknúť len smerom do steny, preto na stierkovanie odporúčame použiť materiál s obsahom disperzie vápna a umelej hmoty. Materiály na stierkovanie s obsahom sadry vplyvom vlhkosti totiž napučia a môžu sa oddeliť od základovej plochy.