Pevnosť podkladovej plochy

O hodnotách priľnavosti sme už hovorili v súvislosti s omietkami. Teraz si ukážeme praktické postupy, ktoré nám pomôžu pri rozhodovaní, či je omietka dostatočne pevná na tapetovanie.

Kvalitu povrchu najjednoduchšie posúdime tak, že dlaňou pohladíme omietnutú plochu. Ak sa na prsty prilepia zrnká prachu, pevnosť nie je dostatočná.

Bezpečnejší spôsob zisťovania pevnosti je metóda lepiacej pásky. Na stenu prilepíme lepiacu pásku dĺžky 30 cm, dôkladne ju pritlačíme, potom prudko odtrhneme z plochy. Ak na lepkavej strane pásky ostanú zvyšky omietky, potom je pevnosť pod predpísanou hodnotou.
Elektrická metóda vychádza z princípu, že látky obsahujúce cement sú v určitej miere vodičmi elektrického prúdu. Čím väčší je ich obsah vlhkosti, tým je väčšia aj ich vodivosť. Prístroje na zarážanie (elektródy sa napájajú na oceľové klince zarazené do vyvŕtaných dierok steny)sú presnejšie, pretože merajú v hĺbkach, zatiaľ čo povrchové príložné prístroje (elektródy sú zabudované do prístroja) merajú len povrch, prípadne len v jeho tesnej blízkosti.Táto metóda je vhodná aj na zistenie, či je skôr nanesená disperzná farba dostatočne pevne prilepená na stenu, alebo ju treba odstrániť.

Povrchovú pevnosť je možné skontrolovať aj škrabaním. Na to je možné použiť klinec alebo špachtľu. Ak sa dá povrch ľahko oškrabať a odpadáva, potom sa musia kritické časti odstrániť (obrúsiť, vysekať).

Oprava sa musí urobiť omietacou maltou primeranej kvality – ak je to možné, tak s obsahom cementu. V niektorých prípadoch, ak pevnosť povrchu nezodpovedá požadovanej pevnosti, pomôže aj spevnenie povrchu hĺbkovým penetračným náterom Metylan (zriedeným vodou v pomere 1:1, naniesť dvakrát).

TIP: Kvalitu povrchu najjednoduchšie posúdite tak, že dlaňou pohladíte omietnutú plochu. Ak sa na prsty prilepia zrnká prachu, pevnosť nie je dostatočná. Takýto test môžete urobiť aj s pomocou lepiacej pásky.