Nerovnosti povrchu a praskliny

Na preverovanie nerovností povrchu steny používajte rovnú latu alebo vodováhu, na kontrolu odchýlky zvislých a vodorovných stien vodováhu. Ak sa na stene nachádzajú praskliny, je potrebné vyplniť ich pružným škárovacím materiálom (stavebný akrylát) alebo použiť opravný vlies. Tapetované povrchy budú estetické a zároveň budú disponovať dlhou životnosťou len v tom prípade, ak budú nalepené na hladké povrchy bez prasklín.

TIP: Ak sa na stene nachádzajú praskliny, je potrebné ich vyplniť pružným škárovacím materiálom, napr. stierkovými hmotami Metylan Crack Filler.