Nečistoty a materiály brániace priľnavosti povrchu

Mastné, olejové a dechtové škvrny sa z povrchu musia mechanicky odstrániť. Môžu spôsobiť škvrny na tapete a na takto znečistenú plochu lepidlo ani tapeta nepriľne.
Ostatné znečistenia a povlaky podkladovej plochy tiež bránia dobrej priľnavosti tapety, niektoré však môžu byť príčinou jej zafarbenia.
Vo vlhkých alebo zle odizolovaných bytoch sa často stretávame s plesňou. Na rozmnožovanie plesní je totiž potrebná vlhkosť. Z dôvodu vysokého obsahu vlhkosti v miestnosti, v prípade nedostatočného vetrania, ako aj v prípade neodborne urobenej izolácie sa na plochách stien môžu objaviť kondenzované pary, čím sa vytvárajú ideálne podmienky vzniku plesňových kolónií.

V prípade výskytu plesne je v prvom rade potrebné odstrániť príčiny. Až potom je možné pristúpiť k odstraňovaniu plesne mechanickou cestou alebo pomocou prípravkov na odstránenie plesne.

Možnou príčinou vyrážania solí (liadkovania), môžu byť problémy s hydroizoláciou, ale príčinou môže byť aj spodná voda, prípadne povodeň, keď sa pre vysoký stav vody voda dostala až nad úroveň izolácie. V týchto prípadoch soli obsiahnuté vo vlhkosti, ktorá sa dostáva z pôdy cez kapiláry do steny, vyrážajú a na povrchu sa objavujú formou kryštálových výkvetov. Po odstránení príčin tohto javu je potrebné liadkom znečistenú omietku odstrániť.

Nažltlé stopy po starých premoknutiach, taktiež fľaky po hrdzi, sadziach a nikotíne – ak nie je možné mechanicky ich odstrániť, je potrebné odizolovať ich pomocou izolačných základových náterov a farieb bežne dostupných v obchodnej sieti. V prípade anilínových zafarbení (anilín dávnejšie slúžil ako spojivo farieb), je potrebné zoškrabať ich z povrchu, lebo izolácia je takmer nemožná a môže byť príčinou farebných fľakov na tapetách.

V prípade farebných povrchov je obzvlášť dôležité zistiť ich nasiakavosť, ale aj to, či je priľnavosť farby všade vyhovujúca. Ak je nasiakavosť farebnej podkladovej plochy dostatočná, nevyskytujú sa počas tapetovania žiadne problémy. V prípade, že vrstva farby (napr. v prípade olejovej farby) uzatvára póry povrchu (vytvára tesný povrch) alebo je slabo lepivá, je potrebné ju mechanicky alebo iným spôsobom zo steny odstrániť.

TIP: Mastné, olejové a dechtové škvrny sa z povrchu musia odstrániť mechanicky. Môžu spôsobiť škvrny na tapete a na takto znečistenú plochu lepidlo ani tapeta nepriľnú.