Kontrola nasiakavosti povrchu

Pretože jednou z najdôležitejších podmienok tapetovania je dobrá nasiakavosť povrchu, je potrebné presvedčiť sa o nej ešte pred začatím prác. Na overenie je potrebná voda, ktorou sa stena nastrieka, alebo ktorú naneste na stenu štetcom. Pritom pozorujte, v akej miere podklad jej vplyvom stmavne. Ak je nasiakavosť povrchu dobrá, základová plocha vplyvom nasiaknutej vody po krátkom čase zmení farbu. Ale aj príliš nasiakavý povrch môže robiť problémy (ak namočený povrch príliš rýchlo stmavne, znamená to, že nasiakavosť je vysoká). V tomto prípade voda ešte pred prilepením z lepidla vsiakne do podkladu, nedokáže vytvoriť potrebnú väzbu a tapeta môže zo steny odpadnúť. Tomuto stavu môžeme zabrániť tým, že povrchy s vysokou nasiakavosťou dôkladne ošetríme hĺbkovým penetračným náterom Metylan, ak je potrebné aj v dvoch vrstvách. Z dobre napustenej steny vodné kvapky odpadávajú, voda do hĺbky vsiakne pomalšie (pomalé stmavnutie povrchu).

 

TIP: Pred začatím prác urobte test nasiakavosti. Na stenu štetcom alebo rozprašovačom nastriekajte vodu. Ak je nasiakavosť povrchu dobrá, základová plocha vplyvom vsiaknutej vody po krátkom čase zmení farbu. Ak je príliš vysoká, plocha rýchlo stmavne. V tomto prípade je potrebné použiť hĺbkový penetračný náter.