Kontrola klimatických údajov

Je veľmi dôležité merať teplotu vzduchu a relatívnu vlhkosť. Časové intervaly uvedené v technických údajoch sa vzťahujú na teplotu 23°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 55%. V prípade iných klimatických podmienok môžu doby spracovateľnosti a viazania výrazne narastať (nízky obsah vlhkosti a vysoká teplota).

Medzné podmienky tapetovania
Neodporúča sa tapetovať, ak

  • teplota povrchu a vzduchu je < 15°C
  • relatívna vlhkosť vzduchu je > 75%


Príprava povrchu na tapetovanie
Skontrolujeme podkladovú plochu pomocou príslušných skúšok, podľa potreby je potrebné vykonať jednotlivé fáze prác, ktoré zabezpečia dokonalú prípravu podkladovej plochy pre tapetu:

  • Vrstvy farieb (glejové a vápenaté farby atď.) brániace nasiakavosti a/alebo priľnavosti je potrebné zoškrabať.
  • Staré tapety je možné odstrániť pomocou odstraňovača tapiet Metylan, ktorý je vhodný aj na odstraňovanie starých glejových farieb.
  • Povrch pripravený na lepenie je bezpodmienečne potrebné penetrovať v záujme lepšej priľnavosti a na zníženie nasiakavosti.
  • Tapetovať sa nesmú vlhké, liadkované, ani plesnivé povrchy, pokiaľ neboli odstránené príčiny (napr. prídavnou hydroizoláciou).
  • Mastné a olejové fľaky, stopy po dechte, ako aj zvyšky starých anilínových farieb je potrebné mechanicky odstrániť.
  • Fľaky po nikotíne, sadziach a vyschnuté premoknutia je potrebné vhodnými prostriedkami náležite ošetriť (izolovať).
  • Praskliny a priehlbiny je potrebné vyplniť vhodným výplňovým materiálom, po uplynutí predpísanej doby schnutia celú plochu vyhladiť stierkovaním.
  • V prípade tapiet s papierovým podkladom je potrebné najprv nalepiť makulatúru (základovú tapetu) na pripravený povrch lepidlom vybraným pre tapetu, ktorá sa nalepí neskôr.