Výber lepidla

Dôležitou a zodpovednou časťou odborného a kvalitného tapetovania je výber vhodného lepidla. Uvedieme, ktoré aspekty predurčujú výber tapetového lepidla Metylan. Najdôležitejšie sú typ a vlastnosti tapety, ale nezanedbateľnú úlohu hrajú aj nasiakavosť podkladovej plochy, relatívna vlhkosť v miestnosti, ako aj čas potrebný na prípravu lepidla.

 1. Typ a vlastnosti tapety v rozhodujúcej miere určujú druh použitého lepidla
  • Hmotnosť: Čím je tapeta ťažšia, tým väčšia musí byť počiatočná priľnavosť použitého lepidla (napr. Metylan special). Zvýšenie počiatočnej priľnavosti namiešaného lepidla je niekedy možné dosiahnuť pridaním disperzného lepidla (napr. v prípade, že okraje vinylovej tapety sa vyhnú).
  • Materiál: Na lepenie tapiet vyrobených zo špeciálnych materiálov, ako sú sklené vlákna a vlies, sme vyvinuli špeciálne lepidlá Metylan, napr.: Metylan direct.
  • Zachovanie rozmerov: V prípade tapiet zachovávajúcich svoje rozmery je potrebné naniesť lepidlo na stenu (niekedy, napr. v prípade vliesových tapiet s lisovanými vzorkami aj na zadnú stranu), tu je ale dôležitá priľnavosť a hustota lepidla (pre tento účel bol vyvinutý napr. Metylan direct).
  • Skladba: Časť viacvrstvových papierových tapiet a tapiet so zadnou vrstvou z papiera je odtrhnuteľná, to znamená, že pri ich odstraňovaní nosná vrstva ostáva na stene. V takýchto prípadoch je účelné použiť silné, vode odolné lepidlo, aby nosná vrstva dokonale priľnula ku stene a slúžila ako makulatúra pri prilepení novej tapety. Napr. v prípade vliesových tapiet, ktoré sú odtrhnuteľné v suchom vstave, sa lepidlo Metylan direct nesmie posilniť disperzným lepidlom pre prípad, že by sme ich v budúcnosti chceli odstrániť z povrchu, pretože nebudú odstrániteľné!
   Okraje vinylových tapiet sa vyhýnajú, lebo vinyl si zachováva svoje rozmery, ale papierová vrstva sa napúča. Aj v tomto prípade je potrebné použiť lepidlo s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Na rohové prekrytia odporúčame použiť napr. Metylan lepidlo na okraje a opravy tapiet v tube. Je možné použiť ho aj na úpravy a opravy vinylových tapiet.
  • Štruktúra zadnej strany: Vliesové tapety s lisovanou (zdrsnenou) zadnou stranou sa nedotýkajú celou svojou plochou plochy steny. Pri týchto typoch tapiet je preto dôležité počítať pri lepení s väčšou mernou spotrebou lepidla (niekedy je potrebné aplikovať lepidlo aj na zadnú stranu tapety), a často je nevyhnuté posilniť počiatočnú priľnavosť lepidlom Metylan Ovalit TM.
  • Možnosť premaľovania: lepidlo musí byť náležite odolné proti vode, lebo inak ho voda, ktorá sa do tapety dostáva pri premaľovaní, ho rozpustí a tapeta sa oddelí od steny (napr. v takýchto prípadoch je dobrou voľbou lepidlo Metylan special). Napr. pilinové tapety nasiakajú nadpriemerné množstvo vody, pretože sú bez ozdobnej vrstvy, nemajú ošetrený povrch (maľovaný), takže ich štruktúra je voľnejšia než pri papierových tapetách (tu sa výslovne odporúča Metylan Ovalit TM).
 2. Relatívna vlhkosť v miestnosti: V miestnostiach s vysokou relatívnou vlhkosťou (napr. vlhké bloky) sa výslovne odporúča použiť lepidlo Metylanu secura alebo direct. Spomedzi lepidiel Melytan vykazujú tieto dve najlepšiu odolnosť proti vlhkosti.
 3. Rozpustnosť lepidiel Melytan: V porovnaní s lepidlami karboxyl-metyl-celulóza, ktoré sa rozpúšťajú 1 deň, lepidlá Metylan sa rozpúšťajú veľmi rýchlo (cca 20 minút), bez hrudiek, v studenej vode.
 4. Nasiakavosť povrchu: Najbezpečnejšie je lepiť tapiety na nasiakavé povrchy, ale sú aj také prípady, keď sa to nedá, napr.: vinylová tapeta, ktorá sa v rohoch nalepuje prelepovaním alebo nalepovaním dekoračného pásu na horný okraj vinylovej tapety. V takýchto prípadoch je možným riešením Metylan lepidlo na okraje a opravy tapiet.
 5. Pokyny výrobcu tapiet: Väčšina výrobcov udáva vo svojich návodoch na použitie informácie, či je lepidlo odolné proti vlhkosti, či je potrebné posilnenie disperzným lepidlom atď. Tieto pokyny sa musia bezpodmienečne rešpektovať aj pri výbere vhodného lepidla Metylan.