Tabuľka odporúčaných tapetových lepidiel

Pomocou nižšie uvedenej tabuľky sa dá zistiť, ktoré lepidlo bude vhodné použiť pre tú ktorú tapetu. Z tabuľky je vidieť, že lepidlá sú viacúčelové; na nalepenie tapety určitého typu sú vhodné rôzne lepidlá Metylan.

Pred rozhodnutím sa je potrebné preveriť všetky aspekty, ktoré ovplyvňujú výber tapetového lepidla Metylan, vrátane finančnej náročnosti. Lepidlá vyznačené tmavým krúžkom sa odporúčajú prednostne. Jednou hviezdičkou sme označili prípady, keď je možné namiešané lepidlo posilniť pridávaním disperzného lepidla.

Príprava lepidla

Metylan (metyl-celulóza) je lepidlo distribuované v práškovej forme. Obsah celej krabice postupne nasypte do (podľa typu tapety) predpísaného množstva čistej studenej vody, za stáleho a intenzívneho miešania miešadlom. Po 2-3 minútach lepidlo ešte raz dôkladne premiešajte. Po uplynutí doby prípravy na použitie, uvedenej na obale, lepidlo znovu a dôkladne premiešame. Homogénna hmota lepidla bez hrudiek je pripravená na použitie.

Množstvo vody potrebné na rozmiešanie pre daný typ tapety sa nachádza v tabuľke namiešania, ktorá sa nachádza na krabici lepidla. Je dôležité, aby sme prípravu lepidla realizovali v zmysle uvedeného postupu a použili presne predpísané množstvo vody. Ak totiž použijeme viac vody, ako je predpísané, lepidlo bude príliš riedke, nebude mať očakávanú (počiatočnú) priľnavosť a tapeta sa zo steny odlepí.
Dôležité: Ak lepidlo omylom príliš zriedime (zle sme odmerali vodu na miešanie), nesmieme dodatočne nasypať do lepidla prášok, pretože to vedie k tvorbe hrudiek! V takom prípade je vhodné namiešať hustejšie lepidlo s menším množstvom vody a potom ho dávkovať do riedkeho lepidla, až potom celé množstvo znova premiešať.

V prípade, že potrebujete namiešať väčšie množstvo lepidla, môžete použiť ručné nízkootáčkové miešadlo s elektrickým pohonom. Na premiešanie lepidla nikdy nepoužívate vŕtačku, pretože v dôsledku vysokých otáčok v lepidle vznikajú vzduchové bublinky, ktoré znižujú zvlhčovaciu účinnosť lepidla.
Dôležité: Na namiešanie tapetového lepidla Metylan v prášku sa môže použiť len čistá studená voda. Na prípravu lepidla je potrebné namiešať celý obsah 1-2 krabíc naraz. Ak namiešame len čiastkové množstvá, v týchto dávkach môžu byť prísady vo forme prášku nerovnomerne prerozdelené v inom pomere (rozdielnosť merných hmotností), čo môže spôsobiť nerovnomerné lepiace vlastnosti. Ďalšie problémy môže spôsobiť nedodržanie presného pomeru primiešanej vody.

Disperzné lepidlá Metylan je možné riediť pridaním vody. V záujme ľahšieho posuvu tapiet zachovajúcich svoje rozmery, je možné pridať práškové lepidlo Metylan, zarobené vo vode, v pomere 10-20%. V tomto prípade je ale nevyhnutné urobiť skušobné lepenie!

Posilnenie účinku práškových (metyl-celulózových) lepidiel Metylan:

Ak chceme zvýšiť počiatočnú priľnavosť lepidla, môžeme práškové lepidlá posilniť. To môžete urobiť vtedy, keď budete lepiť ťažké tapety alebo ak si to vyžaduje zloženie alebo štruktúra tapety (napr. vinylové tapety s papierovou zadnou vrstvou, pri ktorých je potrebné vylúčiť vyhnutie okrajov tapety).