Odstránenie starej tapety

Pri viacvrstvových tapetách s nosnou vrstvou z papiera, na ktorých sa nachádza označenie “Vonkajšia vrstva čelnej strany je odstrániteľná“, je možné hornú vrstvu na stene za sucha odstrániť. Nosná vrstva ostáva na stene, a ak je jej priľnavosť dobrá, môže slúžiť ako makulatúra pre novú tapetu (kontrola tvorby bubliniek navlhčením vodou). Ak bola predchádzajúca tapeta zo sklenenej textílie, nie je nutné bezpodmienečne ju odstrániť. Ak ju prestierkujeme stierkovacím materiálom s vysokým obsahom disperzie, plocha môže slúžiť ako vhodný základ pre novú tapetu.

Stará, pred časom nalepená papierová tapeta môže tiež slúžiť na nalepenie novej tapety (napr. ako makulatúra). Pred začatím prác je však potrebné skontrolovať, či je priľnavosť starej tapety na stenu dostatočná (kontrola tvorby bubliniek navlhčením) a či sa pod ňou neskrývajú nerovnosti (pomocou rovnej laty alebo dlhšej vodováhy). Prípadné presahy je potrebné vyrezať a následne prestierkovať. Ak je priľnavosť starej tapety nedostatočná, je potrebné odstrániť ju.
Na odstránenie starých tapiet je potrebné použiť odstraňovač tapiet Metylan, zriedený podľa návodu na použitie. Povrch tapety navlhčite týmto prostriedkom, najlepšie pomocou klasického maliarskeho štetca.

Odstraňovač sa bez ťažkostí dostane cez papierovú tapetu, ľahko a rýchlo rozpustí vrstvu lepidla, ktorá ju drží. Na odstránenie viacvrstvovej tapety bude potrebné viacero navlhčení. Každá zostávajúca vrstva na stene sa musí znova dôkladne navlhčiť. Ak sa pokúsime odstrániť staré tapety iba navlhčením vodou, rýchlo zistíme, že je to veľmi pomalá a únavná práca.

Tapety odolné proti vode alebo tapety s vodotesným povrchom (napr. vinylové tapety), sa musia najprv perforovať tak, aby do nich kvapalina vsiakla.

Odstraňovač tapiet Metylan sa cez dierky a trhliny dostane až k lepidlu. Perforovať môžete škrabkou, drôtenou kefou, hviezdicovým valčekom na strhávanie tapiet („papierový tiger“) alebo pomocou „ježovitého valčeka“.

Tapetu navlhčenú odstraňovačom Metylan môžete v celosti ľahko odstrániť zo steny. Navlhčenú tapetu je vo všeobecnosti ľahšie odstraňovať zo steny ťahaním zhora nadol.

Stav tapety Správna metóda odstránenia tapety  
Staré tapety prepúšťajúce vodu Tento druh tapiet ľahko absorbuje vodu. Ak na tapetu aplikujete vodu pomocou maliarskeho štetca, tapeta sa sfarbí (stmavne) a v krátkej dobe napučí. Odstránenie takéhoto druhu tapiet je v tomto prípade veľmi jednoduché a pomerne rýchle. Po aplikácii vody tapeta v krátkej dobe napučí a dá sa odstrániť.

Na rýchlejšie odstránenie tohto typu tapiet použite Metylan odstraňovač tapiet. Na povrch tapety aplikujte odstraňovač Metylan, nechajte ho vsiaknuť a pôsobiť 15 minút. V prípade potreby použite na odstránenie tapety špachtľu.
Staré tapety nepriepustné Ak aplikujete vodu na tapetu a tá zostáva na jej povrchu, nevsiakne a jej povrch sa nesfarbí, ide o vodovzdorné tapety. 1. Viacvrstvové tapety
Zvyčajne sa tento typ tapety dá odstrániť stiahnutím vrchnej vrstvy. Na zvyšnú, podkladovú časť tapety je možné aplikovať nový druh tapety, alebo je možné ju odstrániť.

2. Odstránenie tapiet
Aby ste urýchlili preniknutie odstraňovača Metylan do tapety, ešte pred nanesením roztoku tapetu narežte alebo perforujte pomocou „ostnatého“ valčeka.