Pred tapetovaním

Pri príprave povrchu sme sa podrobne zaoberali činnosťami, ktoré predchádzajú tapetovaniu, požiadavkami na podkladovú plochu, problémami okrajov tapiet a potrebou stierkovania a penetrácie. Okrem týchto činností sú však aj ďalšie veci, ktoré je potrebné zabezpečiť ešte pred začatím tapetovania. Patrí sem napr. aj výber a kúpa tapety, odstránenie starej tapety zo steny (v prípade úplnej obnovy), výber vhodného lepidla, stanovenie spotreby lepidla a tapety, zakúpenie lepidla, tapety a náradia, ako aj nevyhnutná príprava lepidla atď. Táto kapitola sa obšírnejšie zaoberá aj týmito otázkami.