Značky na tapetách

Najdôležitejšie vlastnosti tapiet vyznačujú výrobcovia pre odbornú verejnosť na tapetách rôznymi symbolmi. Tieto značky sú nápomocné pri tapetovaní (spotreba lepidla, spájanie, atď.) a informujú majiteľa bytu, respektíve správcu budovy, ako sa má nalepená tapeta odborne udržiavať, aké mechanické namáhania vydrží a ako je možné neskôr ju odstrániť zo steny. Teraz sa pozrieme na to, čo tieto značky znamenajú.

Možnosti čistenia povrchu tapety

Utierateľný počas tapetovania

Umývateľný

Vysoko umývateľný

Odolný proti drhnutiu

Vysoko odolný proti drhnutiu

Možnosti a spôsoby čistenia rôznych tapiet závisia od materiálu tapiet. Tam, kde je nebezpečenstvo zašpinenia veľké, alebo kde je základnou požiadavkou tapiet ich vodovzdornosť, je potrebné bezpodmienečne vybrať tapetu, ktorá sa dá bez problémov čistiť (napr.vinylové a vliesové tapety).

Stálofarebnosť na svetle

Dostatočná

Uspokojivá

Dobrá

Veľmi dobrá

Výborná

Lúče prirodzeného svetla, ktoré patria do ultrafialovej (UV) oblasti, môžu niektoré tapety poškodiť. Plochy tapiet vystavené trvalému žiareniu môžu stratiť svoju pôvodnú farebnosť.

Výrobcovia tapiet vo svojich laboratóriách skúmajú stálosť farieb a priebežne informujú spotrebiteľa o výsledkoch.

Zoradenie vzorku jednotlivých pásov

Bez zoradenia

Priame zoradenie

Zoradenie s posunutím

Obrátené lepenie

Pri nalepovaní tapetových pásov je potrebné dbať na to, aby tapetové pásy, ktoré sa lepia vedľa seba, vytvárali jednotné vzorkovanie (obrazec). V mnohých prípadoch nie je potrebné venovať sa vzorkovaniu tapiet, iba okraje pásov starostlivo lícovať, ako napr. v prípade jednoduchých a pilinových tapiet.

V prípade vzorovaných tapiet je potrebné tapety nastavovať tak, aby sa motívy, ktoré patria tesne k sebe lícovali. Môže nastať prípad, že sa na povrchu vzorovaných tapiet vzorky opakujú. Opakujúca sa časť tapetového zvitku sa volá „raport“. Toto charakteristické opakovanie je potrebné pri lepení tapiet rešpektovať, teda tapetu je potrebné umiestniť tak, aby sa nadväzné vzorky priebežne dostali vedľa seba.

Výrobcovia obyčajne udávajú veľkosť „raportov“ v centimetroch formou sprievodného lístka.

Spôsob aplikácie lepidla na povrch

Prednatieraný

Lepidlo sa nanáša na obklad steny

Lepidlo sa nanáša na tapetovú podložku

Z pohľadu nanášania lepidla je dôležité, či tapeta zachováva svoje rozmery. Tapety vyrobené z papiera, alebo ktoré majú nosnú vrstvu z papiera, vplyvom vlhkosti napučia. V takýchto prípadoch je potrebné lepidlo nanášať na zadnú stranu tapety, potom ju zložiť a nechať nasiaknuť lepidlom do tej doby, kým úplne nenapučí. V opačnom prípade napučia priamo na stene, čo spôsobí vznik vzduchových bublín. Po ich vyhladení vznikajú na tapetách záhyby. V prípade tapiet zachovávajúcich svoje rozmery sa lepidlo nanáša na povrch tapetovanej steny. V obchodnej sieti sú v ponuke aj také tapety, ktoré majú zadnú stranu potiahnutú lepidlom. Pri týchto tapetách stačí pred nalepením zadnú stenu navlhčiť vodou.

Postupy odstránenia tapiet zo steny

Stiahnuteľný

Odlúpiteľný

Odstrániteľný za mokra

Pred renováciou je potrebné opotrebovanú tapetu odstrániť zo steny. Podľa materiálu tapety existuje viacero možností, ako to urobiť, viď. vyššie uvedené symboly.

Vliesové tapety, ktoré sú dobrej kvality, je možné stiahnuť z povrchu v celosti, bezo zvyšku.

Pri niektorých typoch tapiet, ako napr. vinylové tapety, ktoré sú na papierovom podklade, sa odstraňuje len horná vrstva, ktorá je z umelej hmoty. Zadná strana z papiera ostáva na stene a neskôr bude slúžiť ako základová tapeta (makulatúra). V takýchto prípadoch je však nevyhnutné overiť spoľahlivosť priľnavosti zostávajúcej makulatúry ešte pred nalepením novej tapety z papiera (skúška tvorby bublín navlhčením).

Skladba a vzorkovanie tapety

Pri reliéfnych (lisovaných) alebo štruktúrovaných tapetách, sa vzorovanie vyvára pomocou lisovacích valčekov. Na prednej strane tapety sa vzorkovanie vynára z roviny tapety, kým na zadnej strane je viditeľný „negatív“ vzorkovania, teda je možné vidieť priehlbiny zodpovedajúce vzorkovaniu. Pri niektorých štruktúrovaných tapetách sa na zadnú stranu ešte prilepí tretia vrstva papiera, čím sa zadná strana stane hladkou, takže sa zníži spotreba lepidla, tapeta lepšie priľne na stenu; potom pri odobratí táto tretia vrstva zostáva neporušená na stene ako makulatúra. Pri odtrhávaní dvojvrstvovej tapety sa dá iba ťažko dosiahnuť, aby zostávajúca vrstva nebola porušená, preto je vo všeobecnosti potrebné dodatočne ju opravovať. V prípade štruktúrovaných tapiet je potrebné nanášať lepidlo v dostatočnom množstve, aby na zadnú stranu tapety všade preniklo rovnomerne, a to aj do priehlbín. V prípade plasticky lisovaných vliesových tapiet je potrebné natrieť lepidlom nielen stenu, ale aj zadnú stranu tapety.

Mechanická odolnosť tapiet

V prípade, že základnou požiadavkou na tapetu je jej mechanická odolnosť, je potrebné vybrať si oderuvzdorú tapetu (napr. do verejných inštitúcií, škôl, škôlok). Najväčšiu mechanickú odolnosť vykazujú tapety zo sklených vlákien.

Rozmery tapetových zvitkov

Štandardná šírka papierových tapiet je 53 cm, dĺžka 10,05 m.

Pilinové tapety sa vyrábajú v rôznych rozmeroch. Najčastejšie rozmery zvitkov: 0,53 m x 17 m; 0,53 m x 10,05 m a 0,53 m x 33,5 m. Ale existujú aj širšie tapety: napr. šírka 0,75 m (dĺžka 12 m; 20 m a 50 m) šírka 1m (dĺžka 20 a 50 m). Nie sú zriedkavosťou ani tapety šírky 1,3 a 1,4 m (ich dĺžka je 20, 30 alebo 50 m).

Aj rôzne opravné vliesy sa pripravujú v rôznych šírkách a dĺžkach. Najčastejšie rozmery sú 0,75 m x 25 m a 1 m x 50 m.

Makulatúry (základové tapety) sa vyrábajú vo zvitkoch alebo v pásoch. Rozmery zvitkov sú rôzne, vo všeobecnosti sú široké 50 cm a dĺžku majú 10 m; 20 m alebo 50 m. Pás makulatúry je široký od 15 až do 20 cm a dlhý 20 alebo 50 m.

Samozrejme, existujú aj iné rozmery, hlavne v prípade špeciálnych tapiet, preto je pred nákupom potrebné dôkladne sa informovať o rozmere zvitkov.