Typy tapiet a ich rozdelenie

Dnes existuje veľmi veľa typov tapiet, ktoré sa podľa vlastností a materiálu dajú dostatočne dobre rozlišovať a triediť. Norma Európskej únie EN 235 síce obsahuje podrobné rozdelenie tapiet, ale vo vydanom Systematickom katalógu sa zoskupovanie urobilo rešpektovaním praktických potrieb. Pri tapetovaní je dôležitým aspektom výber vhodného lepidla, trvácnosť rozmerov (určuje, na ktorú plochu je potrebné lepidlo nanášať), rozhodnutie, či je potrebné zvyšovať lepiacu schopnosť lepidla. Na základe týchto podmienok sa tapety musia preveriť z pohľadu ich hmotnosti (váhy), trvácnosti rozmerov a ich základného materiálu.

Rozdelenie tapiet na základe hmotnosti:

 • ľahké tapety (< 90 g/m2)
 • stredne ťažké tapety (90-130 g/m2)
 • ťažké tapety (> 130 g/m2)


Rozdelenie tapiet podľa trvácnosti rozmerov:

 • tapety s trvácnymi rozmermi
 • tapety s premennými rozmermi

Rozdelenie tapiet podľa možnosti premaľovania:

 • tapety s možnosťou premaľovania
 • tapety, ktoré nie je možné premaľovať

Rozdelenie tapiet podľa ich základného materiálu:

 • papierové
 • vliesové
 • vinylové (umelá hmota)
 • textilné
 • zo skleného hodvábu
 • zo sklených vlákien
 • špeciálne (korok, tŕstie atď.)

Makulatúra (základová tapeta z papiera)

Ak tapety z papiera alebo so zadnou stranou z papiera lepíme priložením, a nie prekladaním, bezpodmienečne je potrebné na pripravený povrch nalepiť makulatúru (podkladovú tapetu z papiera), a to lepidlom vybraným na samotné lepenie tapiet. Úlohou jednovrstvovej papierovej podkladovej tapety je zabrániť oddeľovaniu okrajov susedných tapiet.
Papierové tapety a tapety so zadnou stranou z papiera svoje rozmery nezachovávajú, to znamená, že po nanesení lepidla vplyvom vody napučia. Prilepená tapeta sa po uplynutí otvorenej doby počas schnutia na stene sťahuje, čo vyvoláva dosť značné pnutie, takže pri spojoch sa tapety môžu od seba oddeliť. Úlohou na stenu skôr nalepených makulatúr alebo makulatúrnych pásov je, aby tieto pnutia zneutralizovali a rozchádzajúce sa okraje tapiet podržali spolu. V prípade, že makulatúry nepoužijeme, s istotou sa dá počítať s tým, že medzi tapetovými pásmi vznikne medzera. Makulatúry je možné lepiť na celú plochu alebo len v pásikoch pozdĺž napojení tapiet. Pretože makulatúry musia vychádzať pod tapetové spoje, pri ich nalepení musíme postupovať veľmi starostlivo.

Pri väčších plochách je potrebné počítať so zväčšením papierovej tapety (zmeny rozmerov sa sčítajú). Preto vzdialenosti medzi pásikmi makulatúry síce v malej miere, ale predsa priebežne narastajú. V prípade aplikácie makulatúrnych pásikov je nevyhnutné prestierkovať ich okraje, aby sa nezvýrazňovali cez tapetu. Je zaujímavé, že dávnejšie používali ako podkladovú tapetu obyčajný baliaci papier, dokonca aj novinový papier spĺňal tento účel.

Špeciálnou obmenou makulatúry je makulatúra roztierateľná či vyhladiteľná, ktorá sa do obchodov dostáva vo forme prášku a obsahuje vlákna celulózy a spojivá celulózy. Aplikovať sa dá rozpustením vo vode; vyhladiteľný variant sa môže použiť aj namiesto stierkovania.

V prípade aplikácie makulatúry počas schnutia pôsobia sily rovnakej veľkosti, ale protismerné.

Papierové tapety

Patria medzi najobľúbenejšie typy tapiet hlavne kvôli nízkej cene. Rozmery nemajú trvácne, preto sa lepidlo nanáša na ich zadnú stranu, potom sa počká, kým tapeta napučí (nechá sa nasiaknuť lepidlom). Okrem hmotnosti je dôležitá informácia, či sa dajú premaľovať, čistiť, akú majú skladbu (sú jedno alebo dvojvrstvové) a aká je úprava ich povrchu (hladká alebo štruktúrovaná).
Pilinové tapety (napr. Rauchfaser atď.) je možné natrieť a vplyvom vody v lepidle Metylan napučia viac ako tradičné papierové tapety, pretože ich predná strana nie je nasiaknutá farbivom.

Väčšie zmršťovanie počas schnutia ako priemerné zapríčiňuje dosť vážne pnutia na stene. Preto sa pod pilinové tapety musí bezpodmienečne nalepiť makulatúra (základová tapeta), aby sa predišlo rozchodu okrajov. Pretože je premaľovateľná, môže sa lepiť iba vodovzdorným lepidlom na tapety.Kreslo Z pohľadu natierania je dôležitá aj odolnosť lepidla proti vápnu, lebo po viacnásobnom pretieraní vlhkosť môže rozpustiť vápno obsiahnuté v omietke.

Tapetové lepidlá Metylan sú odolné proti vápnu, teda netreba mať obavy z prípadných negatívnych vplyvov rozpusteného vápna. Skladba môže byť jednovrstvová alebo dvojvrstvová. Dvojvrstvová tapeta má podstatne dlhšiu životnosť, lebo vlákna dreva, ktoré zabezpečujú textúru, sa nachádzajú medzi dvoma papierovými vrstvami. To pri pretieraní môže ušetriť spotrebu farby a pritom ponúka aj ďalšie technické výhody.

Vliesové tapety

Sú špeciálne tapety z netkanej textílie, ktoré sa zhotovujú česaním polyesterových a celulózových vlákien, pričom vlákna sú navzájom zviazané spojivom. Nosná vrstva je lisovaná a vyhladzovaná, na vytváranie vhodného vzorkovania sa používa PVC pena alebo polyakrylát. Svoje rozmery zachováva, preto sa lepidlo nanáša na stenu, a nie na zadnú stranu tapety. (Môže dojsť ale k situácii, keď je lepidlo potrebné naniesť aj na zadnú stranu tapety!). Neskoršie renovačné práce sú uľahčené tým, že tapeta typu vlies sa dá v suchom stave stiahnuť zo steny. Bezproblémovo sa používa, je odolná proti opotrebovaniu, je vhodná aj na premostenie drobnejších trhlín. V prípade väčších trhlín sa odporúča použiť opravené vliesové tapety (napr. Erfurt Trend a Vario vlies), ktoré sú aplikáciou kreatívnych náterových technológií estetické aj ako konečná úprava plôch. Niekoľko príkladov štruktúr, ktoré sa nachádzajú v ponuke viesových tapiet:

Vinylové tapety

Vyrábajú sa z umelej hmoty. Na základe nosnej vrstvy rozlišujeme vinylové tapety so zadnou stranou z papiera a z vliesu. Vyrábajú sa v rôznych vzorkách a horná vrstva sa môže vyrobiť aj v penovom prevedení. Je použiteľná v ktorejkoľvek miestnosti. Je umývateľná, dá sa čistiť, preto je obzvlášť vhodná na tapetovanie kuchýň, kúpeľní a predizieb. V prípade zadnej strany z papiera je potrebné postupovať obdobne ako pri papierových tapetách. Tapeta so zadnou stranou z vliesu si svoje rozmery zachováva, preto sa lepidlo nanáša na stenu. Pri nalepení vinylových tapiet (vzhľadom na to, že predná strana je z umelej hmoty) môže vlhkosť odchádzať iba smerom do steny. Pretože stierkovacie materiály obsahujúce sadru dlhým pôsobením vlhka napučia a môžu sa oddeliť od základnej plochy, pre stierkovanie odporúčame použiť výrobok, ktorý obsahuje disperziu vápna a umelej hmoty.

Textilné tapety

Je to ťažká tapeta zachovávajúca svoje rozmery. Vinylový poťah ako na prednej strane, tak aj na zadnej strane, takže textília sa nedostáva do kontaktu s lepidlom. Textilná tapeta disponuje prirodzenou farebnosťou, tkaninové vzorkovanie je pestré, už samotné tapety pôsobia esteticky. Lepí sa obdobne ako vinylové tapety, ktoré si zachovávajú svoje rozmery.

Hodvábne tapety

Väčšina hodvábnych tapiet nie je z hodvábu ani z textílie, ale vytvárajú hodvábny dojem. Môžu sa vyrobiť napr. z vinylu (vzorkovaný vinyl) so zadnou stranou z papiera alebo z vliesu. Spôsob lepenia určuje nosná vrstva ako v prípade vinylových tapiet. Iní výrobcovia lepia hodvábne alebo textilné vlákna vedľa seba na nosnú vrstvu, ktorá môže byť z papiera alebo vliesu. Lepenie sa realizuje buď ako v prípade papierovej alebo ako vliesovej tapety (v závislosti od nosnej vrstvy).

Tapety zo skleneného závoja a sklenených vlákien

V poslednom období sú napriek vysokej cene veľmi populárne. Sú umývateľné, dajú sa premaľovať, svoje rozmery aj farby si zachovajú, sú odolné proti nárazom a vďaka dlhej životnosti ostávajú dlho ozdobou každého obydlia.

Špeciálne tapety

Patria do rodiny ťažkých tapiet. Môžu byť vyrobené z najrôznejších materiálov, napr. korok, tŕstie, velúr, koženka, s obsahom kovu atď. Lepia sa lepidlom na sklenené vlákna a textilné tapety Metylan, s výnimkou prípadu, keď nosnou vrstvou je papier. Ak je nosnou vrstvou papier, lepí sa jedným z tradičných metyl-celulózových lepidiel Metylan (napr. Metylan special), v žiadnom prípade nie disperzným lepidlom. Už namiešané lepidlo je však potrebné posilniť lepidlom Metylan na tapety zo sklenených textílií a textilné tapety (v pomere max. 20%), pretože ide o lepenie ťažkých tapiet, je veľmi dôležité zvýšiť počiatočnú priľnavosť. Ešte je dôležité poznamenať, že aj na posilnenie počiatočnej priľnavosti je možné k disperznému lepidlu Metylan na tapety zo sklenených textílií a textilné tapety pridať už namiešané lepidlo Metylan Spezial v množstve cca. 20%. V prípade, že je disperzné lepidlo príliš husté, je možné zriediť ho zarobeným lepidlom Metylan special v pomere 20%. Tým sa dosiahne, že nanášanie lepidla na prijímaciu plochu bude ľahšie, zníži sa spotreba lepidla a aj nastaviteľnosť tapiet bude lepšia.