Základné informácie o lepidlách na tapetovanie

Dejiny lepenia siahajú až do raného obdobia ľudských dejín. Lepidlá na báze prírodných materiálov používali už pred 4000 rokmi aj v starovekom Egypte. Patria medzi ne vaječný bielok, kazeínový glej, glutínový glej, ako aj latex. Prvé výrobne glejov rastlinného a živočíšneho pôvodu vznikli v rokoch 1700 v USA a v Anglicku. V 19. storočí sa v dôsledku rýchleho rozvoja chémie objavili prvé syntetické materiály, ktoré sa od začiatku 20. storočia využívajú aj pri výrobe lepidiel.

Čo je lepidlo?

Lepidlo je materiál s nekovovou štruktúrou, ktorý je pomocou povrchových napätí a vnútorných síl – adhézia a kohézia – schopný spojiť dva materiály bez toho, aby sa ich vnútorná štruktúra podstatne zmenila. Pri tapetovaní sa majú zlepiť dva materiály: povrch steny a tapeta.