Metylan Direct

Vlastnosti

Vysoko kvalitné nestekajúce lepidlo nanášané valčekovaním, so špeciálnou prísadou na čisté a spoľahlivé tapetovanie všetkých netkaných textilných tapiet – s hladkou i hrubou rubovou stranou, napr. netkané textilné tapety Stabilit® a Vliesfaser®.

 • nestekajúce lepidlo nanášané priamo na stenu
 • dobrá reakcia pri nanášaní na stenu valčekom
 • vysoká počiatočná priľnavosť s dobrou možnosťou dodatočnej opravy (možnosť korekcie, posunu)
 • optimálna sila lepenia
 • vysoká odolnosť proti vlhkosti
 • umožňuje odstránenie kvalitných netkaných textilných tapiet za sucha
 • ľahko rozmiešateľné a nanášateľné
 • po 3 – 5 minútach je pripravené na použitie
 • rovnomerná (homogénna) konzistencia
 • odolné proti vysokej teplote, vápnu a cementu
 • vhodné na tapetovanie aj pomocou tapetovacích zariadení