Čomu sa vyvarovať

V tejto kapitole by sme vám radi predstavili také problematické prípady, ku ktorým by v prípade náležitej pozornosti nemuselo dôjsť. Tieto príklady reklamácií uvádzame pre poučenie. Nesmieme zabúdať že: “Múdry človek sa učí z chýb iného.

Lepenie vinylovej tapety

Podstata reklamácie:

V prípade nalepenej vinylovej tapety na viacerých miestach vznikli vzduchové bubliny, potom sa tapeta spolu so stierkovaním odlepila od steny.

Použité lepidlo:

  • Metylan Spezial

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Na stierkovanie plochy sa použil materiál s obsahom sadry. Pretože je krycia vrstva vinylová, neprepustila pary z lepidla von, takže všetku vlhkosť nasiakla základná vrstva podkladovej plochy. Vplyvom vysokého obsahu vlhkosti došlo k zmäkčeniu stierkovacieho materiálu obsahujúceho sadru, vplyvom tlaku uvoľňujúcich sa pár vznikli bubliny na tapete, a tá sa následne oddelila od steny spolu s časťou zmäkčeného stierkovacieho materiálu.

Poučenie:

Pri lepení vinylovej tapety je vhodné na stierkovanie použiť namiesto materiálu s obsahom sadry stierkovací materiál s obsahom vápna a disperziu, pretože tento materiál sa vplyvom vlhkosti nepoškodí.

Lepenie vinylovej tapety s nosnou vrstvou z papiera

Podstata reklamácie:

Lícované okraje tapety sa vyhli.

Použité lepidlo na tapety:

  • Metylan Spezial

Popis prípadu:

Práve sme boli na jednom mieste na vidieku, kde sa konala prezentácia Metylanu u miestneho predajcu, keď nám prítomný majster maliar oznámil, že má problémy s čerstvo nalepenou vinylovou tapetou s penovou hornou vrstvou, pretože sa mu pri lícovaných okrajoch na niektorých miestach okraje vyhli (na penetráciu použili rozriedený roztok lepidla). Ďalším problémom bolo, že tapetové pásy na okrajoch ostali fľakaté, stratili svoj lesk a zmatneli.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Pred tapetovaním sa na stenu nenalepila makulatúra (základová tapeta), navyše podklad bol silne nasiakavý. Počas sušenia došlo k zmrašteniu zadnej papierovej vrstvy, a preto sa vplyvom protichodných síl v okrajoch tapetového pásu tapeta roztvorila a okraje sa vyhli. Ďalším problémom bolo, že pri valcovaní okrajov nepočkali na vyschnutie. Lepidlo bolo preto na okrajoch vytlačené spod tapety. Týmto sa podstatne oslabila sila lepenia a vplyvom vytlačeného lepidla okraje tapety ostali fľakaté.

Poučenie:

Podklad nebol penetrovaný, preto vlhkosť z lepidla rýchlo do neho vsiakla ešte pred jeho stvrdnutím. Na stenu nebola nalepená makulatúra napriek tomu, že tapeta s papierovým podkladom sa lepila lícovaním. Toto je neprípustné! Vinylová tapeta so základnou vrstvou z papiera má hornú vrstvu z umelej hmoty, ktorá si zachováva rozmery, preto sú okraje náchylné na vyhnutie. V takýchto prípadoch je dobrým riešením zvýšiť počiatočnú priľnavosť lepidla: do už namiešaného lepidla Metylan special primiešame na zosilnenie disperzné lepidlo Metylan-lepidlo na tapety zo sklenených vlákien a z textilu v potrebnom pomere (cca 10%). Pri valcovaní okrajov musíme dávať pozor, pretože okraje môžeme valcovať väčšou silou len keď už lepidlo zatuhlo.

Lepenie vinylovej tapety s papierovým podkladom

Podstata reklamácie:

Na tapete na stene panelového bytu vznikli bubliny, objavili sa veľké premoknuté fľaky, lepidlo pod tapetami ostalo vlhké aj po niekoľkých dňoch.

Použité tapetové lepidlo:

  • Metylan Secura

Popis prípadu:

V tomto prípade, po rekonštrukcii panelového bytu oznámil majster maliar vznik bublín a premoknutie na tých miestach steny obývačky, kde boli nalepené ozdobné pásy z vinylovej tapety s papierovým podkladom. Už niekoľko dní bolo chladno, ale vykurovanie ešte nebolo zapnuté.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Realizácia sa uskutočnila v čase, keď vonkajšia teplota už niekoľko dní bola pod +10°C, ale vykurovanie ešte nebolo zapnuté. Pre panelové byty je charakteristické, že steny pre nedostatočnú tepelnú izoláciu veľmi rýchlo vychladnú, teda na jeseň a cez zimu sú veľmi studené. Pretože vinylová tapeta je parotesná, vlhkosť lepidla nemohla z tapety uniknúť. Zároveň nebola studená betónová plocha schopná túto vlhkosť do seba vstrebať, takže vlhkosť iba stagnovala, čo zapríčinilo bubliny a premoknutia.
Pre obdobné prípady sme navrhli: pred tapetovaním je potrebné vykúriť byt, aby teplota vzduchu a stien bytu bola aspoň +15°C. Ak to nie je možné, nesmie sa začať s tapetovaním.

Poučenie:

Za takýchto podmienok by sa malo začať s vykurovaním bytu už niekoľko dní pred začatím tapetovania. Nielen teplota vzduchu, ale aj teplota stien v byte musí byť aspoň +15°C, inak dochádza ku zrážaniu pár, čo môže byť zdrojom aj ďalších problémov.

Lepenie vliesovej tapety

Podstata reklamácie:

Plasticky lisovaná vliesová tapeta s možnosťou premaľovania - následne po vyschnutí lepidla – sa veľmi ľahko dala odstrániť zo steny.

Použité lepidlo na tapety:

  • Metylan Direct

Popis prípadu:

Jeden z maliarskych majstrov nám oznámil, že má kvalitatívne problémy s lepidlom Metylan direct, pretože spozorovali, že nalepená vliesová tapeta sa dá veľmi ľahko odstrániť zo steny. Tapetu mienia premaľovať, preto si nie sú istí, či môžu v prácach pokračovať, keďže farba by mohla spôsobiť ďalšie komplikácie. Tapetové lepidlo Metylan direct namiešali presne podľa predpisov dávkovaním do odmeraného množstva studenej vody, urobili potrebnú penetráciu, a ani s klimatickými podmienkami neboli žiadne problémy.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Vliesová tapeta s plastickým lisovaním (zdrsnená) má zadnú stranu silne štruktúrovanú, nerovnú. Tapetové lepidlo naniesli iba na stenu, preto sa zadná strana tapety dostala do lepidlového lôžka iba sčasti. Množstvo naneseného lepidla nebolo dostatočné pre dokonalé, predpisové nalepenie tapety.

Poučenie:

V tomto prípade by bolo bezpodmienečne potrebné naniesť lepidlo aj na zadnú stranu tapety, nielen na stenu. Takto by sa aj do priehlbín dostalo dostatočné množstvo lepidla, čo by umožnilo dokonalé uloženie tapety do lepidlového lôžka, to znamená aj dokonalé nalepenie. O primeranom navlhčení tapety ste sa mohli presvedčiť tým, že ihneď po nalepení stiahnete tapetu a pomocou bočného svetla ju skontrolujete. Nanesené množstvo lepidla sa dá považovať za dostatočné len vtedy, ak sa celá plocha zadnej strany tapety leskne, teda je rovnomerne vlhká.

Lepenie pilinovej tapety

Podstata reklamácie:

Po vyschnutí tapety sa okraje tapetových pásov na mnohých miestach roztvorili a odlepili sa od podkladovej plochy.

Použité lepidlo na tapety:

  • Metylan normal

Popis prípadu:

Jeden z našich realizačných partnerov lepil pilinové tapety na stenu lepidlom Metylan normal. Makulatúra sa na stenu nenalepila. Pilinová tapeta sa nalepovala lícovaním.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Okraje tapiet sa na mnohých miestach skutočne roztvorili a odlepili sa od povrchu, na niektorých miestach tak, že vytrhli aj časť omietky. Žiaľ, pod tapetu nebola nalepená makulatúra. Na lepenie pilinovej tapety s možnosťou premaľovania sa použilo nesprávne lepidlo Metylan normal. Vyšlo najavo, že lepidlo nanášali na viac tapetových pásov naraz, než stačili včas (po uplynutí doby zmäkčenia) nalepiť na stenu, takže časť natretých tapetových pásov mäkla (napučala), podstatne dlhšie než je predpísaných 15-20 minút, a tým ani ich rozmery (šírky) neboli jednotné.

Poučenie:

Nasiakavosť pilinových tapiet je podstatne väčšia ako pri ostatných, pretože nedisponuje ozdobnou vrstvou. Hornú vrstvu nemá ošetrenú (zafarbenú), takže má voľnejšiu štruktúru ako iné papierové tapety. Okrem toho je premaľovateľná. Preto je veľmi dôležité, aby pásy po nanesení lepidla „odpočívali“ rovnakú dobu (cca 10-15 minút), v opačnom prípade pásy tapety napučia na rôzne veľkosti a pri vyschnutí sú schopné vyvolať sily rôznych veľkostí. Vďaka týmto vlastnostiam vznikajú počas schnutia obrovské vnútorné napätia, ktorým je možné zabrániť iba podlepením makulatúrou. Takisto si na lepenie tapety vyberieme najvhodnejšie lepidlo Metylan (výslovne sa odporúča lepidlo Metylan secura, ktoré obsahuje aj prísady znižujúce napätie a má dobrú odolnosť proti vlhkosti). Metylan normal je výborné lepidlo, ale neodporúča sa použiť na tapety s možnosťou premaľovania.

Premaľovanie pilinových tapiet

Podstata reklamácie:

Na pilinových tapetách (Rauchfaser), ktoré boli nalepené pred rokmi, sa následne po premaľovaní objavili bubliny a sčasti sa oddelili od steny.

Použité lepidlo na tapety:

  • CMC (karboxyl-metyl-celulóza)

Popis prípadu:

Pred niekoľkými rokmi boli pilinové tapety nalepené lepidlom CMC a teraz, počas rekonštrukčných prác, tapety premaľovali. Následne po maľovaní na tapete vnikli bubliny, tapeta sa oddelila od steny.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Premaľovateľná tapeta bola nalepená pred rokmi na vápnom vybielenú plochu s makulatúrou – základnou tapetovou vrstvou, ale nebola premaľovaná, lebo v tom čase na to neboli peniaze.

Na lepenie použili lepidlo CMC. Doteraz neboli žiadne problémy s tapetou a ak áno, tak len také, že počas uplynulých rokov dôkladne zožltla. Teraz sa aj preto rozhodli, že ju premaľujú. Boli veľmi prekvapení, že sa na doteraz pevne prichytenej tapete objavili bubliny, a tým sa sčasti oddelila od steny.

Poučenie:

Aj relatívne dobre prichytená tapeta môže prinášať prekvapenia, keď ide o obnovu alebo premaľovanie. Hlavne v tých prípadoch, keď boli pásy tapety prilepené lepidlom CMC. Lepidlo tohto typu nevykazuje odolnosť proti vápnu a cementu, navyše ťažko znáša aj vlhkosť, nehovoriac o tom, že zmení aj farbu samotnej tapety do žlta. Tu sa udialo to, že vápno v priebehu rokov napadlo lepidlo a zoslabilo ho. Vlhkosť obsiahnutá vo farbe presiakla cez tapetu a ďalej zhoršila situáciu. Napučanú tapetu so zvýšenou hmotnosťou oslabené lepidlo už nestačilo pridržať, preto sa tapeta spolu s makulatúrou oddelila od steny. Pilinové tapety sa vo všeobecnosti nalepujú na stenu na niekoľko rokov a počas tohto obdobia sa aj viackrát premaľujú. To predstavuje pre lepidlo také zaťaženie, že na pilinové tapety odporúčame použiť iba také lepidlo, ktoré je odolné proti účinkom vápna, cementu a vlhkosti, napr. lepidlo Metylan spezial, či secury.

Lepenie tapety zo sklenenej textílie

Podstata reklamácie:

Tapeta zo sklenenej textílie sa po vyschnutí na viacerých miestach nadula a oddelila od povrchu steny.

Použité lepidlo na tapety:

  • Metylan-lepidlo na tapety zo sklenených vlákien a z textilu.

Popis prípadu:

Majster maliar sa vyjadril: „S lepidlom pre sklenené textílie sú problémy!“ Čo malo znamenať, že tapeta na sklenené textílie sa nadula a odpadla zo steny.

Počas prehliadky sa na mieste zistilo:

Overovaním na mieste sme sa presvedčili o tom, že plochy stien neboli dostatočne ošetrené hĺbkovým základovým náterom Metylan, to znamená, že na väčšine plochy sme nenašli ani stopu po penetračnom prostriedku. Z tohto dôvodu stena rýchlo odsala vlhkosť z lepidla ešte pred prilepením tapety na stenu. Preto niet divu, že nevznikla spoľahlivá väzba medzi plochou a tapetou.

Poučenie:

Bez riadnej penetrácie sa nesmie tapetovanie začať. Ak máme pochybnosti o priľnavosti, stiahnutím čerstvo nalepenej tapety sa môžeme presvedčiť o dostatočnom navlhčení zadnej strany tapety a prítomnosti dostatočného množstva lepidla. Našťastie, v prípade tapety zo sklenenej textílie sa takéto chyby opravujú veľmi jednoducho. Majstrovi maliarovi odporúčame, aby na predmetných miestach urobil zárezy do tapety vo forme kríža a znova naniesol lepidlo na plochu pod tapetou. V takýchto prípadoch už nie je potrebná penetrácia, lebo skôr nanesené lepidlo túto úlohu už vykonalo. Následne, po oprave a premaľovaní, sa tapety zo sklenených textílií stali ozdobou miestnosti. Samozrejme, že do ukončenia prác prežil majster maliar veľa bezsenných nocí, nehovoriac o dodatočných nákladoch.